Ընտրության գործունեություն՝ Վեբ ծրագրավորում
Նախագիծ՝ Գիտելիքների ամփոփում
Նպատակը՝ Երեխաների հետ կատարել ամփոփման ժամեր, ստանալով անհասկանալի հարցերի պատասխանները
Ժամանակահատվածը՝ Հունիս ամիս

Երեխաների հետ խաղերի, թեստային աշխատանքների, հարցերի և պատասխանների միջոցով ամփոփել ստացված գիտելիքները, ինչպես նաև դասերի ընթացքում ունենալ ուսուցողական ֆիլմերի կամ մուլտֆիլմերի դիտում, քննարկում։