Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը

Տնտեսագիտության նպատակները և խնդիրները:Տնտեսական աճ

 Շուկայական տնտեսություն

Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն