Աթոռ կրտսեր դպրոցի համար՝

ator

Կախիչ հագուստի համար՝

kaxich

Թոնրատուն հարավային դպրոցի համար՝

tonratun

Ավագ դպրոցի խոհանոց՝

Առանձին խոհանոց միջին դպրոցի համար՝

kitchen2