1.Լուռ, ջիր, մոլի, ներդաշնակ, անբարբառ, առույգ, խիզախ, սիրալիր, անվեհեր, աներես, կատաղի, բարեհաճ, խոհուն, լպիրշ։

<ջիր-առույգ, խիզախ-անվեհեր,լուռ-անբարբառ, կատաղի-մոլի, սիրալիր-բարեհաճ, աներես-լպիրշ։>


2.Կանթ, քողտիկ, կեռման, ունկ, խրճիթ, հագուրդ, կում, ոլորան, ուտիճ, փեշ, տուրք, ցեց, ումպ, քղանցք։

<կեռման-ոլորան,
խրճիթ-քողտիկ,
ումպ-կում,
ուտիճ-ցեց,
կանթ-ունկ,փեշ-քղանցք:>